Onze voorwaarden
en privacy statement

BeFrank werkt elke dag heel hard om de bananenwereld 100% transparant en eerlijk te maken. Dit is dan ook de reden waarom wij heel duidelijk willen uitleggen wat wij met de persoonsgegevens doen. Hieronder hebben wij onze voorwaarden duidelijk omschreven, wel zo makkelijk.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn BeFrank fruits B.V. en je kunt ons vinden aan de Vondelstraat 120b
1054 GS in Amsterdam.

Contactgegevens:
https://www.befrank.world
Vondelstraat 120b
1054 GS Amsterdam

Franklin Ginus is de Functionaris Gegevensbescherming van BeFrank fruits.
Hij is te bereiken via franklin@befrank.world

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij willen je graag beter leren kennen en leggen dan ook de persoonsgegevens vast in ons klantensysteem. Een klantenbestand is nodig om alles bij te houden en op deze manier kunnen wij jou op de hoogte houden van onze missie. Ook laten wij zien wat de impact is van jouw deelname zodat jij aan iedereen kan laten zien dat jouw deelname van groot belang is. BeFrank fruits verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens

Wij gebruiken de persoonsgegevens ook om in contact te blijven zodat wij jou kunnen informeren over de voortgang van onze missie.

2. De wet vraagt heel duidelijk aan te geven waarom wij jouw persoonsgegevens verwerken

De wet geeft aan dat wij jou moeten vertellen op basis van welke “rechtsgronden” wij jouw persoonsgegevens verwerken. Een voorbeeld hierin is wanneer jij vraagt om onze nieuwsbrief en daar hebben wij jouw toestemming voor nodig.

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via franklin@befrank.world, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Op grond van de wet vertellen wij op basis van welke rechtsgronden wij jouw persoonsgegevens verwerken. BeFrank Fruits verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Jouw toestemming bijvoorbeeld als je die hebt gegeven voor toezending van de nieuwsbrief
  • Op basis van een wettelijke verplichting zoals de belastingwetgeving en wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben. Voorbeeld: het onderhouden van contact en om bij te houden waar jouw interesses liggen.

5. Geautomatiseerde besluitvorming

BeFrank Fruits neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BeFrank fruits) tussen zit.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BeFrank Fruits bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia: Onbeperkt en de reden is omdat de helden die BeFrank bananen verkoopt worden vermeld op onze website

Adres: Onbeperkt en de reden is omdat de helden die BeFrank bananen verkoopt worden vermeld op onze website

7. Nieuwsbrief

Je e-mailadres kunnen we ook gebruiken om je een nieuwsbrief te sturen, met daarin berichten over onze nieuwe producten, acties of andere nieuwtjes. Dat doen we alleen als je daarvoor je toestemming hebt verleend. Die toestemming kun je weer intrekken via de link ‘unsubscribe’ die je onderaan elke nieuwsbrief vindt. Dat geldt trouwens altijd. Als je ons toestemming hebt gegeven voor gebruik van je persoonsgegevens, kun je die ook altijd net zo eenvoudig weer intrekken.

8. Delen van persoonsgegevens met derden

BeFrank Fruits verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering aan een wettelijke verplichting.

9. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BeFrank Fruits gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BeFrank fruits en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar franklin@befrank.world.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine ‘readable’ zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken.

BeFrank Fruits wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

11. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BeFrank Fruits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via franklin@befrank.world

12. Klachten?

Wanneer je klachten hebt over ons op de manier waarop wij met je gegevens omgaan dan vragen wij jou om een mailtje te sturen naar tellit@befrank.world Wij willen jou graag helpen met het vinden van een oplossing. Wanneer wij er samen niet uitkomen dan kun je altijd aankloppen bij de Autoriteit Persoonsgegevens op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

13. Intellectuele eigendomsrechten

Het woordmerk BEFRANK BANANAS en alle overige merken en afbeeldingen van BeFrank Fruits zijn beschermd op grond van nationale en internationale wetten en verdragen ter bescherming van intellectuele eigendom. Zonder voorafgaande toestemming van BeFrank Fruits is het niet toegestaan om deze merken en auteursrechtelijk beschermende afbeeldingen te verveelvoudigen en/of openbaar te maken.

14. Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

image